KWIECIEŃ

 

Grupa II BIEDRONKI

Co robimy w kwietniu:

 

I tydzień Nadeszła wiosna

Zabawy z wykorzystaniem rymowanki o wiośnie.

•  Dowolny taniec przy piosence „Bociek”.

•  Słuchanie wiersza B. Formy „Nadeszła wiosna” - rozwijanie mowy.

•  Ćwiczenia fleksyjne - „Czego brakuje?”.

•  „Bazie-kotki” - ćwiczenia w liczeniu.

• „Bazie wierzbowe” - wyklejanie rysunku kulkami waty.

•  Rytmiczne dzielenie (na sylaby) nazw obrazków.

•  Zabawa „Dokończ wypowiedź”.

• Robienie wiosennych porządków w sali.

• Rozwiązywanie zagadek o oznakach wiosny.

• „Bocian” - uzupełnianie rysunku płatkami kosmetycznymi.

• Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną.

• Układanie sylwety bociana lub innego ptaka z klocków w kształcie figur geometrycznych.

• Wspólne pożegnanie zimy i powitanie wiosny.

• Obchody jubileuNazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach; wskazywanie obrazków tego, co dzięki nim mamy (książka).szu 50-lecia naszego przedszkola. Występy w Teatrze Lubuskim.

 

II tydzień drugi Wiosna na wsi

Wizyta w gabinecie stomatologicznym. Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy dentysty, sprzętem
stomatologicznym oraz umiejętnością prawidłowego szczotkowania zębów oraz konsekwencją ich
nie mycia.

• Oglądanie zdjęć, obrazków zwierząt z wiejskiego podwórka. Samodzielne nazywanie zwierząt.

•  Słuchanie wiersza H. Bechlerowej Psotna świnka rozwijanie mowy.

•  Kolorowanie rysunku wybranego zwierzęcia żyjącego na wsi. Nazywanie go.

•  Zabawa ruchowo-naśladowcza Naśladujemy zwierzęta z wiejskiego podwórka.

Dzieci naśladują ruchy i odgłosy zwierząt, których nazwy podał nauczyciel.

• Rozwiązywanie zagadek.

• Dowolny taniec przy piosence Na naszym podwórku.

•  Zabawy matematyczne – Układamy przedmioty według określonych cech rozwijanie
umiejętności szeregowania

• Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza J. Porazińskiej Wiejska muzyka -

rozwijanie mowy.

• Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach; wskazywanie obrazków tego, co dzięki
nim  mamy (książka).

• Malowanie grubym pędzlem na kartce linii pionowych – po śladach, a potem samodzielnie.

• Śpiewanie znanych piosenek głosami zwierząt z wiejskiego podwórka, przedstawionych na
zdjęciach.

• Lepienie z plasteliny figurek zwierząt z wiejskiego podwórka.

Zwierzęta z wiejskiej zagrody – ćwiczenia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnej.

• Ćwiczenia logopedyczne – Koty i myszy rozwijanie mowy.

• Zabawa dydaktyczna Rodzice i ich dzieci rozwijanie mowy. Dzieci z pomocą nauczyciela maja
za zadanie ułożyć w odpowiednie pary obrazki zwierząt i ich przysmaków.

• Ćwiczenia językowe z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej Przeciwnie.

 

III tydzień trzeci Dbamy o Ziemię”

• Historyjka obrazkowa Spotkanie z koszem rozwijanie mowy.

•  Zabawa ruchowa z elementem celowania – Wrzucamy śmieci do kosza.

•  Oglądanie tulipana w różnych fazach rozwojowych. Opowiadanie o tym, jak się rozwija. 
Określanie, czego potrzebuje tulipan, żeby rosnąć (książka). Założenie hodowli tulipana w sali.

•  Liczymy kwiaty – ćwiczenia matematyczne. Rozwijanie umiejętności liczenia.

• Zabawa ruchowa z ćwiczeniami orientacji przestrzennej – Gdzie masz kwiatek?

• Dowolny taniec przy piosence Piosenka ekologiczna.

• Oglądanie obrazków, na których są rośliny kwiatowe. Określanie, które z nich wsadzamy do
doniczek, a które wkładamy do wazonów. Mówienie, ile trzeba przygotować doniczek i ile
wazonów. Nazywanie kwiatów przez nauczyciela (książka).

•  Wykonywanie kręgli z plastikowych butelek

• Zabawy przy piosence Piosenka ekologiczna rozwijanie umiejętności wokalnych.

• Ćwiczenia w mówieniu – Nasze środowisko.

• Improwizacje ruchowe przy muzyce.

• Dzielenie na sylaby nazw przedmiotów przygotowanych przez nauczyciela.

• Wykonywanie odznaki Przyjaciela przyrody rozwijanie sprawności manualnej.

• Rozmowa na temat drzew. Rysowanie szczęśliwych drzew.

• Zabawa muzyczno-ruchowa Drzewa na wietrze.

• Układanie drzewa, kwiatu z klocków w kształcie figur geometrycznych.

• Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Przyjaciele przyrody.

• Ćwiczenia logopedyczne – Kwiaty. Kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych
w czasie mówienia.

• Wykonywanie kolorowych tulipanów z wykorzystaniem opakowań po serkach smakowych.

 

IV tydzień Zabawa w teatr

Zabawa dramowa Rozmowa kwiatów i owadów.

• Inscenizowanie wiersza H. Bechlerowej Makówkowy teatrzyk – z wykorzystaniem sylwet postaci – rozwijanie mowy.

• Ćwiczenia matematyczno-oddechowe na podstawie wiersza E. M. Skorek Ile wróbli?

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Wielkoludy i krasnoludki.

Kolorowe klocki – ćwiczenia utrwalające nazwy kolorów – utrwalenie nazw kolorów.

• Ćwiczenia logopedyczne – Księżniczki i rycerze - Utrwalanie prawidłowych nawyków
oddechowych w czasie mówienia.

• Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań.

• Ćwiczenia dykcyjne na podstawie tekstów o treści baśniowej.

• Zabawy przy piosence Wielka wyprawa - umuzykalnienie dzieci.

• Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy!

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Korona króla.

• Ilustrowanie wybranego fragmentu baśni Śnieżka - rozwijanie sprawności manualnej.

• Zabawy w teatr – inspirowane baśnią Jaś i Małgosia - rozwijanie aktywności twórczej.

• Zabawa Z jakiej to jest baśni?

• Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Bardzo ważna rola - rozwijanie mowy.

• Wyklaskiwanie prostych rytmów podawanych (wyklaskiwanych, wytupywanych)
przez nauczyciela.

 

Grupa II – BIEDRONKI

Co robimy w marcu:

I tydzień  „Nasze zwierzęta”

•  Oglądanie albumów, książek na temat zwierząt spotykanych w Polsce.

Słuchanie ciekawostek na ich temat.

•  Rytmiczne dzielenie nazw zwierząt, przedstawionych na zdjęciach, na sylaby (książka).

•  Ćwiczenia spostrzegawczości.

•  Ćwiczenia w liczeniu.

•  Nazywanie zwierząt i łączenie zdjęć zwierząt z ich cieniami.

•  Zabawy przy piosence „ Umba, umba, umba”.

•  Zabawa „Dokończ zdanie”.

•  Odszukiwanie czterech rysunków żółwi, takich jak we wzorze (książka).

•  Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych.

•   Zabawa rytmiczna - „Wyprawa do dżungli”.

•   Ćwiczenia logopedyczne - „Zwierzęta egzotyczne”.

II tydzień drugi „ Zwierzęta prehistoryczne”

•  Rozwiązywanie zagadek o dinozaurach.

•  Rozmowy indywidualne na temat dinozaurów – ich wyglądu, sposobu życia, odżywiania…
- na podstawie książek, czasopism.

•  Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu”.

•  Układanie sylwety dinozaura z klocków w kształcie figur geometrycznych. Nazywanie swoich
gadów.

•  Liczenie niewidocznych obiektów.

•  Nazywanie zwierząt znajdujących się w pętli. Wskazywanie w każdej pętli zwierzęcia
niepasującego do pozostałych )książka).

•  „Las jurajski” - malowanie swoich wyobrażeń.

• Zabawy przy piosence „Grozik” - kształtowanie poczucia rytmu.

• Lepienie figur dinozaurów z plasteliny.

• Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Berek dinozaurowy”.

• Ćwiczenia logopedyczne „Pajacyki”.

• Zabawy w echo.

• Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej „Zasypianka z jajem”.

• Zabawy taneczne przy piosence „Grozik”.

• „Prawda to czy plotka?” - sprawdzenie co dzieci wiedzą na temat dinozaurów.

III tydzień trzeci „Wiosna tuż - tuż”

• Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „W marcu” - rozwijanie mowy.

•  Dowolny taniec przy piosence „Przyszedł nocą miś” - kształtowanie poczucia rytmu.

•  Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego – nauczyciel czyta tekst, a dzieci podają nazwy
obrazków (książka).

•  Kolorowanie rysunku wybranego ptaka (bociana, skowronka, jaskółki)

•  „Kolorowe guziki” – tworzenie kolekcji. Rozwijanie umiejętności tworzenia kolekcji.

• „Ptaki” - ćwiczenia logopedyczne.

•  Słuchanie wiersza W. Scisłowskiego „Krokus”

• Oglądanie zdjęc wiosennych kwiatów.

• „Kwiaty rosną” - zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała.

• „Przebiśniegi” - składanie obrazka w całość.

• „Marcowa pogoda” - masażyk relaksacyjny.

• Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Szukamy wiosny” - rozwijanie mowy.

• Zabawa „Wiosno, czy to ty?”.

IV tydzień  „ Nadeszła wiosna”

•  Zabawy z wykorzystaniem rymowanki o wiośnie.

•  Dowolny taniec przy piosence „Bociek”.

•  Słuchanie wiersza B. Formy „Nadeszła wiosna” - rozwijanie mowy.

•  Ćwiczenia fleksyjne - „Czego brakuje?”.

•  „Bazie-kotki” - ćwiczenia w liczeniu.

• „Bazie wierzbowe” - wyklejanie rysunku kulkami waty.

•  Rytmiczne dzielenie (na sylaby) nazw obrazków.

•  Zabawa „Dokończ wypowiedź”.

• Robienie wiosennych porządków w sali.

• Rozwiązywanie zagadek o oznakach wiosny.

• „Bocian” - uzupełnianie rysunku płatkami kosmetycznymi.

• Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną.

• Układanie sylwety bociana lub innego ptaka z klocków w kształcie figur geometrycznych.

• Wspólne pożegnanie zimy i powitanie wiosny.

 

 

STYCZEŃ 2018 r.


 

Co robimy w styczniu

I tydzień „W krainie baśni”

Nazywanie baśni, z której pochodzą narysowane postacie.

Zabawa Czy to prawda?

Oglądanie obrazków. Nazywanie baśni, których dotyczą te obrazki (książka).

Kolorowe samochody – ustalanie równoliczności zbiorów.

Nauka wyliczanki.

Rysowanie po śladach rysunków. Określanie, z którymi baśniami się kojarzą.

Zabawy przy piosence Rom pom, pom.

Ćwiczenia artykulacyjne: różnicowanie głosek s – sz.

Słuchanie wiersza Doroty Gellner Bajkowa zgadywanka; dopowiadanie słów rymujących się z jego tekstem.

II tydzień drugi „ Ptaki zimą”

Rysowanie po śladach linii pionowych

Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej Wróbelek

Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie głosów ptaków, z różnym natężeniem głosu.

Ptaki w karmniku – zabawy matematyczne.

Słuchanie piosenki Gawron. Zabawa w kole ze śpiewem.

Zagadki słuchowe.

Karmnik z ptaszkami – praca plastyczna.

III tydzień trzeci „Moja babcia i mój dziadek”

Nauka wierszy i piosenek dla babć i dziadków

Opowiadanie na podstawie obrazków, jak Lenka z Lalusiem przygotowywała pokój na spotkanie z babcią i dziadkiem (książka).

Ćwiczenia zwalniające napięcie stawowo-mięśniowe dłoni i palców.

Rysowanie po śladach rysunków słoneczek i mówienie za nauczycielem rymowanki. Rysowanie swojej babci i swojego dziadka

Rozmowa na temat: Jak możemy pomóc babci i dziadkowi?

Opowiadanie o tym, jak Lenka pomaga babci, a Mikołaj – dziadkowi.

Wykonanie laurki dla babci i dziadka.

IV tydzień „ Moja babcia i mój dziadek”

„Uczymy się być dobrymi kolegami”`

Przygotowywanie programu artystycznego na Święto Babć i Dziadków

Rysowanie swojej babci i swojego dziadka

Spotkanie z babciami i dziadkami dzieci z grupy.

Rozmowy indywidualne na temat spotkania z babciami i dziadkami.

Przypominamy kodeks grupowy

Słuchanie utworów literackich dotyczących koleżeństwa i zgodnej zabawy

Wprowadzenie napisów do czytania globalnego: tak, nie