GR.IV Czerwiwc

 

Dziecięce przyjaźnie
Ćwiczenia poranne zestaw XXXIV (opracowane przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość Zamieniamy się miejscami (ułożona przez autora).
Zabawy orientacyjno-porządkowe: Szukam przyjaciela, Odszukaj swój kolor (ułożone przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć ruchową Posłuszna małpka (ułożona przez autora).
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw XXVI (ułożone przez autora).

Zabawy na placu przedszkolnym

Na naszym podwórku
Ćwiczenia poranne zestaw XXXV (ułożone przez autora).
Zabawa ruchowo-naśladowcza Zabawy na podwórku (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa Rząd szereg (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa z elementem podskoku Jak skacze piłeczka? (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania w parach Pomniki (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Coraz szybciej, coraz wolniej (ułożona przez autora).
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw XXVII, w ogrodzie przedszkolnym (opracowany przez autora).

Zabawy na placuprzedszkolnym.___________________________________________________________________________

Wkrótce wakacje

Ćwiczenia poranne zestaw XXXVI (ułożone przez autora).
Zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał wzrokowy: Gdzie poruszają się te pojazdy?, Sygnały świetlne (ułożone przez autora).
Zabawy orientacyjno-porządkowe: Pod parasolem przeciwsłonecznym, Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem (ułożone przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość i zręczność Przenosimy plecaki (ułożona przez autora).
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw XXVII (opracowane przez autora).

Zabawy na placuprzedszkolnym.___________________________________________________________________________

 

 


Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

– bawienia się
w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących

w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach
i ćwiczeniach ruchowych.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów
o prostej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja
matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr, dodawanie
i odejmowanie
w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.