Czerwiec

Dziecięce przyjaźnie
Ćwiczenia poranne zestaw XXXIV (opracowane przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość Zamieniamy się miejscami (ułożona przez autora).
Zabawy orientacyjno-porządkowe: Szukam przyjaciela, Odszukaj swój kolor (ułożone przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć ruchową Posłuszna małpka (ułożona przez autora).
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw XXVI (ułożone przez autora).

Zabawy na placu przedszkolnym

Na naszym podwórku
Ćwiczenia poranne zestaw XXXV (ułożone przez autora).
Zabawa ruchowo-naśladowcza Zabawy na podwórku (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa Rząd szereg (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa z elementem podskoku Jak skacze piłeczka? (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania w parach Pomniki (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Coraz szybciej, coraz wolniej (ułożona przez autora).
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw XXVII, w ogrodzie przedszkolnym (opracowany przez autora).

Zabawy na placuprzedszkolnym.___________________________________________________________________________

Wkrótce wakacje

Ćwiczenia poranne zestaw XXXVI (ułożone przez autora).
Zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał wzrokowy: Gdzie poruszają się te pojazdy?, Sygnały świetlne (ułożone przez autora).
Zabawy orientacyjno-porządkowe: Pod parasolem przeciwsłonecznym, Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem (ułożone przez autora).
Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość i zręczność Przenosimy plecaki (ułożona przez autora).
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw XXVII (opracowane przez autora).

Zabawy na placuprzedszkolnym.___________________________________________________________________________

 

 

Co robimy w maju

 

I tydzień Nadeszła wiosna

Zabawy z wykorzystaniem rymowanki o wiośnie.

•  Dowolny taniec przy piosence „Bociek”.

•  Słuchanie wiersza B. Formy „Nadeszła wiosna” - rozwijanie mowy.

•  Ćwiczenia fleksyjne - „Czego brakuje?”.

•  „Bazie-kotki” - ćwiczenia w liczeniu.

• „Bazie wierzbowe” - wyklejanie rysunku kulkami waty.

•  Rytmiczne dzielenie (na sylaby) nazw obrazków.

•  Zabawa „Dokończ wypowiedź”.

• Robienie wiosennych porządków w sali.

• Rozwiązywanie zagadek o oznakach wiosny.

• „Bocian” - uzupełnianie rysunku płatkami kosmetycznymi.

• Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną.

• Układanie sylwety bociana lub innego ptaka z klocków w kształcie figur geometrycznych.

• Wspólne pożegnanie zimy i powitanie wiosny.

• Obchody jubileuNazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach; wskazywanie obrazków tego, co dzięki nim mamy (książka).szu 50-lecia naszego przedszkola. Występy w Teatrze Lubuskim.

 

II tydzień drugi Wiosna na wsi

Wizyta w gabinecie stomatologicznym. Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy dentysty, sprzętem
stomatologicznym oraz umiejętnością prawidłowego szczotkowania zębów oraz konsekwencją ich
nie mycia.

• Oglądanie zdjęć, obrazków zwierząt z wiejskiego podwórka. Samodzielne nazywanie zwierząt.

•  Słuchanie wiersza H. Bechlerowej Psotna świnka rozwijanie mowy.

•  Kolorowanie rysunku wybranego zwierzęcia żyjącego na wsi. Nazywanie go.

•  Zabawa ruchowo-naśladowcza Naśladujemy zwierzęta z wiejskiego podwórka.

Dzieci naśladują ruchy i odgłosy zwierząt, których nazwy podał nauczyciel.

• Rozwiązywanie zagadek.

• Dowolny taniec przy piosence Na naszym podwórku.

•  Zabawy matematyczne – Układamy przedmioty według określonych cech rozwijanie
umiejętności szeregowania

• Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza J. Porazińskiej Wiejska muzyka -

rozwijanie mowy.

• Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach; wskazywanie obrazków tego, co dzięki
nim  mamy (książka).

• Malowanie grubym pędzlem na kartce linii pionowych – po śladach, a potem samodzielnie.

• Śpiewanie znanych piosenek głosami zwierząt z wiejskiego podwórka, przedstawionych na
zdjęciach.

• Lepienie z plasteliny figurek zwierząt z wiejskiego podwórka.

Zwierzęta z wiejskiej zagrody – ćwiczenia plastyczne – rozwijanie sprawności manualnej.

• Ćwiczenia logopedyczne – Koty i myszy rozwijanie mowy.

• Zabawa dydaktyczna Rodzice i ich dzieci rozwijanie mowy. Dzieci z pomocą nauczyciela maja
za zadanie ułożyć w odpowiednie pary obrazki zwierząt i ich przysmaków.

• Ćwiczenia językowe z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej Przeciwnie.

 

III tydzień trzeci Dbamy o Ziemię”

• Historyjka obrazkowa Spotkanie z koszem rozwijanie mowy.

•  Zabawa ruchowa z elementem celowania – Wrzucamy śmieci do kosza.

•  Oglądanie tulipana w różnych fazach rozwojowych. Opowiadanie o tym, jak się rozwija. 
Określanie, czego potrzebuje tulipan, żeby rosnąć (książka). Założenie hodowli tulipana w sali.

•  Liczymy kwiaty – ćwiczenia matematyczne. Rozwijanie umiejętności liczenia.

• Zabawa ruchowa z ćwiczeniami orientacji przestrzennej – Gdzie masz kwiatek?

• Dowolny taniec przy piosence Piosenka ekologiczna.

• Oglądanie obrazków, na których są rośliny kwiatowe. Określanie, które z nich wsadzamy do
doniczek, a które wkładamy do wazonów. Mówienie, ile trzeba przygotować doniczek i ile
wazonów. Nazywanie kwiatów przez nauczyciela (książka).

•  Wykonywanie kręgli z plastikowych butelek

• Zabawy przy piosence Piosenka ekologiczna rozwijanie umiejętności wokalnych.

• Ćwiczenia w mówieniu – Nasze środowisko.

• Improwizacje ruchowe przy muzyce.

• Dzielenie na sylaby nazw przedmiotów przygotowanych przez nauczyciela.

• Wykonywanie odznaki Przyjaciela przyrody rozwijanie sprawności manualnej.

• Rozmowa na temat drzew. Rysowanie szczęśliwych drzew.

• Zabawa muzyczno-ruchowa Drzewa na wietrze.

• Układanie drzewa, kwiatu z klocków w kształcie figur geometrycznych.

• Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Przyjaciele przyrody.

• Ćwiczenia logopedyczne – Kwiaty. Kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych
w czasie mówienia.

• Wykonywanie kolorowych tulipanów z wykorzystaniem opakowań po serkach smakowych.

 

IV tydzień Zabawa w teatr

Zabawa dramowa Rozmowa kwiatów i owadów.

• Inscenizowanie wiersza H. Bechlerowej Makówkowy teatrzyk – z wykorzystaniem sylwet postaci – rozwijanie mowy.

• Ćwiczenia matematyczno-oddechowe na podstawie wiersza E. M. Skorek Ile wróbli?

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Wielkoludy i krasnoludki.

Kolorowe klocki – ćwiczenia utrwalające nazwy kolorów – utrwalenie nazw kolorów.

• Ćwiczenia logopedyczne – Księżniczki i rycerze - Utrwalanie prawidłowych nawyków
oddechowych w czasie mówienia.

• Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań.

• Ćwiczenia dykcyjne na podstawie tekstów o treści baśniowej.

• Zabawy przy piosence Wielka wyprawa - umuzykalnienie dzieci.

• Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy!

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Korona króla.

• Ilustrowanie wybranego fragmentu baśni Śnieżka - rozwijanie sprawności manualnej.

• Zabawy w teatr – inspirowane baśnią Jaś i Małgosia - rozwijanie aktywności twórczej.

• Zabawa Z jakiej to jest baśni?

• Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Bardzo ważna rola - rozwijanie mowy.

• Wyklaskiwanie prostych rytmów podawanych (wyklaskiwanych, wytupywanych)
przez nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

– tydzień I

Tematyka: Zimowe zabawy

1. A śnieg pada i pada…

– Zabawa rozwijająca analizę i syntezę wzrokowo-słuchową ‒ Czym bawimy się na śniegu?

– Ćwiczenia logorytmiczne ‒ Pada śnieg.

– Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Troje dzieci na sankach.

– Zabawa muzyczno-ruchowa Bałwanki stoją – bałwanki tańczą.

___________________________________________________________________________

 

2. W pałacu Królowej Zimy

 

– Zabawy z wykorzystaniem wiersza Doroty Gellner Lodowy pociąg.

– Zabawa Zimowe skojarzenia.

– Zabawa dydaktyczna Odwiedziny w pałacu Królowej Zimy.

Pałac Królowej Zimy – wykonywanie kolażu w zespołach.

– Czytanie całościowe wyrazów. Liczenie kół, a potem trójkątów na obrazkach Franka i Ewy. Określanie, gdzie jest ich więcej (książka).

– Zabawa relaksująca, rozwijająca sprawność ruchową rąk – Zabawy z gumką.

___________________________________________________________________________

 

3. Śnieżne kule

 

– Kończenie opowiadania historyjek. Określanie, czy zabawy dzieci były bezpieczne. Nauka rymowanki o bezpiecznych zabawach na śniegu (książka).

– Zabawa rozwijająca analizę i syntezę wzrokową oraz umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi na podany temat – W sklepie sportowym.

– Zabawa ruchowa rozwijająca koncentrację uwagi ‒ Policz i odszukaj.

– Ćwiczenia słownikowe Co robimy zimą?

___________________________________________________________________________

 

4. Lubimy zimę

 

– Rysowanie po śladach wybranego rysunku. Liczenie rysunków: drzewek iglastych, bałwanków, drzew i gwiazdek. Porównywanie ich liczby (karta pracy).

– Ekspresja słowna – Za co lubimy zimę?

– Wykonywanie portretu śniegowego bałwanka techniką stemplowania.

– Zabawa ruchowa Rozgrzewamy się.

– Zabawy przy piosence Buch w śnieżny puch.

– Zabawa relaksująca, ułatwiająca poznawanie własnych dłoni oraz sprzyjająca rozwojowi koncentracji uwagi – Szklane kulki.

– Ilustracja ruchowa piosenki Buch w śnieżny puch.

– Zabawa rozwijająca spostrzegawczość ‒ Czyja to czapka?

– Nazywanie rysunków. Określanie, co słychać na końcu ich nazw. Rysowanie obok każdego rysunku przedmiotu (rośliny, zwierzęcia), którego nazwa rozpoczyna się taką samą głoską

 

5. Nasze bałwanki

 

– Zabawa językowa ‒ Tworzenie długiego zdania.

– Zagadki pantomimiczne.

– Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość – Małe bałwanki i duże bałwany.

– Rozmowa na temat sportów zimowych.

– Zabawa matematyczna Konstruujemy grę ścigankę.

– Ćwiczenia słuchu fonematycznego – dzielenie nazw obrazków na głoski.

Luty – tydzień II

Tematyka: Tak mija nam czas

 

1. Co robi zegarmistrz?

– Kolorowanie tych rysunków, w których nazwach słychać głoskę sz (karta pracy Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia).

– Zabawa rozwijająca poczucie tempa ‒ Zegary.

– Zabawa Orkiestra zegarów.

– Określanie czasu trwania różnych czynności.

– Nazywanie czynności wykonywanych przez dzieci, które są na zdjęciach. Naklejanie czerwonego kółka na zdjęciu przedstawiającym czynność, która trwa najkrócej, a zielonego kółka – na zdjęciu przedstawiającym czynność, która trwa najdłużej (karta pracy).

__________________________________________________________________________

2. Bracia miesiące

– Zabawa Zegary.

– Słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej Baśń o dwunastu miesiącach.

– Dzielenie nazw obrazków na głoski.

– Zabawa Kto jest na tym zdjęciu?

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Miesiąc urodzin.

– Rysowanie szlaczków po śladach. Samodzielnie rysowanie przez chętne dzieci (karta pracy).

___________________________________________________________________________

3. Zakładamy hodowlę

– Oglądanie rysunków. Kolorowanie w każdej ramce tego rysunku, którego nazwę wypowiedział nauczyciel (karta pracy Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia).

– Zabawa dydaktyczna Dobierz lub oddaj.

– Zabawa dydaktyczna na określanie logicznej wartości zdań ‒ Prawda czy fałsz?

Zachęcanie do hodowania roślin.

– Odszukiwanie takich samych rysunków zegarów. Kolorowanie ich (karta pracy).

– Zabawa muzyczno-ruchowa Zegar.

___________________________________________________________________________

4. W zegarze mieszka czas

– Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie (karta pracy Przygotowanie

do czytania, pisania, liczenia).

– Słuchanie wiersza A. Galicy Tydzień ma siedem dni.

 

– Zabawy przy piosence W zegarze mieszka czas.

- Zabawa orientacyjno-porządkowa Z domu do domu.

Mój dzień – historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór dnia (książka).

– Układanie bajki z wykorzystaniem trzech obrazków z jednego lub drugiego szeregu. Czytanie całościowe nazw: zegar, zegarek. Wskazywanie różnic pomiędzy zegarem
a zegarkiem (książka).

– Zabawa Chodzimy według wzoru.

___________________________________________________________________________

 

5. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

– Liczenie rysunków: misiów, lalek, wózków, samochodów. Rysowanie odpowiedniej liczby kropek pod rysunkami na dole strony (karta pracy Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia).

– Nauka pląsu Kołyszmy się.

– Zabawa dydaktyczna Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.

 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

– Zabawa ruchowa Miesiące.

Zawody przyszłości – twórcza zabawa plastyczna.

– Zabawa rozwijająca zmysły ‒ Zabawy krzesełkami.

 

Tygodnie feryjne

Wspólne zabawy

– Dzielenie na sylaby i na głoski nazw zwierząt egzotycznych przedstawionych na obrazkach.

– Zabawa bieżna Wąż.

– Rozdmuchiwanie na kartce barwnych plam – tworzenie z nich obrazka wymyślonego zwierzątka egzotycznego (np. żyrafolwa)..

– Zabawa ruchowo-naśladowcza Żyrafy i lwy.

– Rozmowa na temat zwierząt egzotycznych na podstawie wiadomości dzieci.

– Składanie w całość obrazków zwierząt egzotycznych pociętych na części.

– Zabawa ruchowo-naśladowcza Żyrafy i lwy.

__________________________________________________________________________

 

– Rytmiczne powtarzanie za nauczycielem tekstu o zwierzętach.

– Zabawa ruchowa Kto wytrzyma dłużej?

– Zestaw ćwiczeń porannych (wybrany przez dzieci).

– Układanie kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

– Dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski.

– Zabawa bieżna Wąż.

___________________________________________________________________________

– Zabawa twórcza Chodzimy jak…

– Zabawa ruchowo-naśladowcza Żyrafy i lwy.

– Zabawy rytmami.

– Zabawa muzyczno-ruchowa Aerobik.

– Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych.

– Zabawa słowna Dokończ.

– Zabawa ruchowo-naśladowcza Żyrafy i lwy.

– Dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski.

___________________________________________________________________________

 

Zwierzęta egzotyczne – lepienie z plasteliny.

– Zabawa muzyczno-ruchowa Aerobik.

– Improwizacje wokalne – śpiewanie wymyślonych zdań o zwierzętach na własne melodie.

– Tworzenie liczby mnogiej i zdrobnień od podanych słów – nazw zwierząt egzotycznych.

– Dowolny taniec z paskami bibuły przy nagraniu muzyki filmowej.

___________________________________________________________________________

 

– Ćwiczenia graficzne – rysowanie po śladach rysunków zwierząt; kolorowanie rysunków.

– Zabawa ruchowa Ziemia, woda, powietrze.

– Zestaw ćwiczeń porannych (wybrany przez dzieci).

– Ćwiczenia i zabawy artykulacyjne.

– Ćwiczenia słownikowe – wymyślanie wesołych nazw dla zwierząt egzotycznych.

– Zabawa ruchowo-naśladowcza Żyrafy i lwy.

– Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne – Zakładamy zoo.

__________________________________________________________________________

 

– Zabawa Zgadnij, w jakim jestem nastroju.

– Zabawa ruchowo-matematyczna Stop!

– Słuchanie baśni wybranej przez dzieci.

 • Wzbudzanie zainteresowania literaturą.

– Zabawa Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy!

Mój ulubiony baśniowy bohater – rysowanie kredkami pastelowymi na kartce w kształcie koła.

___________________________________________________________________________

 

– Zabawa Jestem wesoły.

– Zabawa Przeciwieństwa.

– Zabawy kartami logicznymi.

– Zabawa ruchowo-matematyczna Stop!

– Tworzenie listy atrybutów – Jaki jest kot?

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Zagubiony kotek.

___________________________________________________________________________

 

– Utrwalanie nazw dni tygodnia i kolejności, w jakiej występują.

– Zabawa bieżna Dzień i noc.

– Ćwiczenia w liczeniu.

– Zabawa Lustro.

– Dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski.

– Zabawa Lustro.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

___________________________________________________________________________

 

– Ćwiczenia graficzne – kolorowanie rysunków przedstawiających postacie z baśni.

– Zabawa ruchowa Ścieżka łaskotek.

– Zestaw ćwiczeń porannych (wybrany przez dzieci).

– Ocenianie wartości logicznej zdań o postaciach z baśni.

– Zabawa muzyczno-ruchowa Aerobik.

– Wycinanie zdjęć z kolorowych czasopism; tworzenie z nich kolażu na temat wybrany
przez dzieci.

– Zabawy instrumentami – Cicho, głośno.

– Zabawa ruchowa Ścieżka łaskotek.

– Zabawa Dokończ zdanie.

___________________________________________________________________________

– Zabawa Nazwy ulic.

– Zabawa Jestem wesoły.

– Zabawa Muzyka i ruch.

 

 

Styczeń 2018

Tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: W krainie baśni

1. Baśniowe marzenia

 • Uzupełnianie kącika książek o nowe pozycje, wspólne ich oglądanie, zwracanie uwagi na występujących w nich bohaterów. Przypomnienie zasad korzystania z książek.
 • Zabawy przy piosence Bajkowe marzenia.

2. Bohaterowie baśni

 • Określanie wartości logicznej wysłuchanych zdań – Prawda czy fałsz?
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Złośliwa czarownica.
 • Zabawa dydaktyczna Czy znamy te postacie?
 • Wskazywanie na obrazkach pomyłek ilustratorów. Słuchanie rozmów postaci z baśni. Wymyślanie zakończeń tych rozmów.
 • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki.

3. Czy znamy te baśnie?

 • Zabawa twórcza Jaką książką byłem?
 • Konkurs wiedzy o książkach – Książka naszym przyjacielem.
 • Piosenka do rysowania – Słonko wschodzi.
 • Ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela.

 

4. Książki i książeczki z przedszkolnej półeczki

 • Ćwiczenia logopedyczne –Książki.
 • Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego.
 • Słuchanie opowiadania Marchewkowy tort .
 • Wprowadzenie znaków: równości, mniejszości i większości.
 • Określanie, których baśni dzieci słuchały w domu i w przedszkolu .
 • Zabawa dramowa – Smutna książka i wesoła książka.
 • Poznanie zasad korzystania z książek.

5. W księgarni

 • Ćwiczenia dykcyjne na podstawie tekstów o treści baśniowej.
 • Twórcze zabawy słowne pod hasłem Wymyślamy czarodziejskie zaklęcie.
 • Kolorowe zakładki – wykonanie zakładek do książek różnymi technikami.

Styczeń – tydzień drugi. Tematyka tygodnia: Zimowe potrzeby ptaków

1. Głodne ptaki

 • Oglądanie obrazków wybranych ptaków pozostających u nas na zimę; rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie; porównywanie wyglądu, wskazywanie różnic i podobieństw.
 • Zabawa rytmiczna Różne ptaki.
 • Wprowadzenie litery n: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Teatrzyk sylwet na podstawie utworu T. Fiutowskiej Śniadanie wróbli.
 • Słuchanie nazw dni tygodnia. Czytanie całościowe nazw dni tygodnia. Opowiadanie historyjki o tym, co zdarzyło się w karmniku w kolejnych dniach tygodnia .
 • Kolorowanie rysunku ptaka (gila).

2. Dokarmiamy ptaki

 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Ukryte ptaszki.
 • Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka Wróbelek.
 • Wróbelek – wyklejanka z gazet.
 • Zabawa rozwijająca sprawność manualną i spostrzegawczość – Pomieszane ziarenka.
 • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Kiedy w koło sroga zima.

3. Zagadki o ptakach

 • Rozmowa na temat dokarmiania zwierząt leśnych: Kto to robi? Jak nazywa się miejsce, gdzie składuje się pokarm dla zwierząt? Co jedzą zwierzęta w lesie?
 • Zabawa dydaktyczna Zagadki o ptakach.
 • Zabawy przy piosence Ptasi bar.
 • Spacer w pobliżu przedszkola – szukanie ptaków i obserwowanie ich zachowania; rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie;szukanie śladów na śniegu.
 • Zabawa dydaktyczna Jaki to ptak?

4. Skrzydlaci przyjaciele

 • Nauka rymowanki.
 • Ćwiczenia słuchowe Czyj to głos?
 • Część wspólna zbiorów.
 • Nasze ptaki – wykonanie formy przestrzennej z plasteliny i piórek.
 • Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach.
 • Zabawa twórcza Niezwykłe karmniki.
 • Nazywanie ptaków, które są na zdjęciach. Wskazywanie zdjęć ptaków, których nazwy kończą się taką samą głoską. Dzielenie nazw ptaków na głoski. Wskazywanie siedmiu różnic pomiędzy obrazkami

5. Zadowolone ptaki

 

 • Kolorowanie okienek według wzoru .
 • Zabawa słowna Łańcuszek skojarzeń.
 • Historyjka obrazkowa Pomagamy ptakom.
 • Zabawy badawcze Dlaczego ziemia zamarza?
 • Ćwiczenia graficzne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną.
 • Masaż w parach – Wesoły wróbelek.

Styczeń – tydzień trzeci. Tematyka tygodnia: Rodzice rodziców

1. Nasze babcie i nasi dziadkowie

 • Oglądanie zdjęć przyniesionych przez dzieci, przedstawiających babcie i dziadków podczas spotkań i zabaw z wnukami. Swobodne wypowiedzi dzieci.
 • Wspólne wykonanie albumu.
 • Rysowanie szlaczków po śladach.
 • Zabawy badawcze
 • Czytanie całościowe imion dzieci oraz nazw członków rodziny. Omówienie drzewa genealogicznego rodziny Ani i Kuby .
 • Zabawa rozwijająca umiejętność uchwycenia rytmu w serii ruchów pokazywanych przez nauczyciela i kontynuowania go.
 • Przygotowanie programu artystycznego dla babci i dziadka.

2. Prezenty dla babci i dziadka

 • Dzielenie na głoski nazw prezentów dla babci i dziadka. Rysowanie pod zdjęciami tylu kresek, z ilu głosek składają się te nazwy.
 • Zabawa słowna rozwijająca wyobraźnię – Malowanie w wyobraźni.
 • Nasze upominki dla najbliższych – wykonanie prezentów dla babci i dziadka z okazji ich świąt.
 • Zabawy przy piosence Wesoła babcia.
 • Wykonanie kwiatka dla babci i dziadka.
 • Nauka tańca ludowego Polka Tramblanka.

3. Lubimy przyjęcia u dziadków

 • Wykonanie laurki.
 • Zabawa słuchowa Babciu, dziadku – kto cię woła?
 • Zabawa matematyczna Organizujemy przyjęcie dla babci i dziadka .
 • Słuchanie i oglądanie komiksu. Nazywanie obrazków babci i Antosia. Wskazywanie par obrazków przedstawiających przeciwieństwa .
 • Ćwiczenia pamięci ruchowej oraz zmysłu dotyku – Rysujemy oburącz.

4. Portrety babci i dziadka

 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i koncentrację uwagi – Ukłony dla babci i dziadka.
 • Portrety babci i dziadka – malowanie farbami na kartce podzielonej na połowę.
 • Kolorowanie rysunku bukietu dla babci i dziadka.

5. Odwiedzą nas babcia i dziadziuś

 • Nauka rymowanki. Rysowanie po konturach serduszek z jednoczesnym wypowiadaniem słów rymowanki.
 • Ćwiczenia oddechowe –

Taniec kolorowych balonów.

 • Zabawa dydaktyczna Co pasuje do babci? Co pasuje do dziadka?
 • Przygotowanie sali na przyjęcie gości.
 • Przedszkolna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.